Lars Helstrup, Director Business Service WindowMaster A/S (tidligere en del af VKR- Holding)

Linda har været ansat her i WindowMaster som HR Manger, hvor hun gjorde et stort og vellykket stykke HR arbejde. En væsentlig opgave var blandt andet at få struktureret og implementeret løbende udvikling- og målopfyldelsessamtaler samtaler mellem ledere og medarbejdere, som fortsat er en hjørnesten i vore processer. Derudover blev der afhold flere interne kurser i kommunikation og JTI, som har løftet produktivitet og samarbejdet i virksomheden.

Vi har løbende brugt Linda når vi skulle rekruttere specialister og ledere. Da Lindas evne til at matche kandidatens kompetencer med de kompetencer vi søger er god, har det tilført god værdi til processen. Linda har tillige et blik for at matche ”rette kultur og kemi” og dermed et blik for de bløde data.

Linda benytter bl.a. arbejdsstilstesten Wave til dels kompetence- afklaring og til match og tilbagemeldingssamtale, hvilket jeg synes er et redskab, der for mig som Direktør, giver et hurtigt og visuelt overblik over de forskellige kandidaters styrker og svagheder således, at vi har ansat den bedst egnede ansøger.

Mine bedste anbefaling til en altid professionel og empatisk Linda.

Lars Helstrup, Director Business Service WindowMaster A/S (tidligere en del af VKR- Holding)